OCD-podden

Varför en PODD?

December 9, 2019

 

 

OCD-PODDENS historia

 

Tanken om en podd som ett medium att nå ut fanns redan med innan OCD-Lerum öppnade upp. Augusti 2017 samtidigt som man började bygga om på Hedlunds backe så började Johannes Cannán-Magnusson frågade runt om möjligheterna att skapa en podd. En podd vars syfte var att föra ut kunskap om tvångssyndrom och närliggande diagnoser. OCD-PODDEN blev ett sätt att länka ihop OCD-Sverige och låta specialister inom tvångssyndrom och närliggande diagnoser komma till tals. Ju längre arbetet gick med mottagningen så ville teamet sprida kunskapen till patienter, anhöriga, brukar organisationer samt slutligen vårdgrannar.

OCD-PODDEN och dess innehåll präglas av diagnos, behandling, forskning samt behandlar upplevelser av tvångssyndrom och närliggande diagnoser.

 

vgr_OCD.png

De två regionala mottagningarna täcker hela västra Götalandsregionen, de är belägna i Lerum samt Uddevalla. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App